HOTLINE: 090 912 1111

Trường cao đẳng Việt Hàn

– Tủ sắt GOVI đã cung cấp trọn gói cho trường Cao Đẳng Việt Nhật.

– Địa chỉ: Thị Trấn Trới – Hoành Bồ – Quảng Ninh

– Số lượng: 100 tủ TL04, 128 giường tầng GT40BH, 6 bàn họp BH6

– Thời gian: tháng 9/2016

Cảm ơn quý khách hàng đã tin dùng sản phẩm của GOVI

– Một vài hình ảnh kèm theo:

Bấm để gọi