HOTLINE: 0247 1060 333

Hiện tại Misota đang phân phối 4 dòng két sắt chính hãng là: Việt Tiệp, Komho, Kovina, Welko.

DOWNLOAD CATALOG KÉT SẮT MISOTA tại đây

web-ket-sat

KéT SắT VIệT TIệP Xem toàn bộ

KéT SắT KOVINA Xem toàn bộ

Két sắt Kovina KV68

1.500.000 đ

1.950.000 đ

Két sắt Kovina KV86

1.750.000 đ

2.300.000 đ

Két sắt Kovina KV89

2.000.000 đ

2.700.000 đ

Két sắt Kovina KV98

2.300.000 đ

3.000.000 đ

KéT SắT KOMHO Xem toàn bộ

KéT SắT WELKO Xem toàn bộ