Thế giới tủ sắt – Misota
Đến với nhà Sản xuất MISOTA, bạn sẽ luôn được hưởng mức giá thấp ít nhất 20% so với thị trường, đặc biệt "miễn phí vận chuyển nội thành". Dây chuyền sản xuất Nhật Bản đảm bảo chất lượng, số lượng nhanh chóng. Với đơn hàng lớn, dự án, sản xuất theo yêu cầu vui lòng liên hệ để có giá tốt hơn! Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu hợp tác làm đại lý vui lòng xem chi tiết ở mục chính sách!


TỦ LOCKER SẮT 30 NGĂN LK30

3.950.000 đ

4.967.000 đ

TỦ LOCKER SẮT 18 NGĂN LK18

2.750.000 đ

3.905.000 đ

TỦ LOCKER SẮT 12 NGĂN LK12

2.450.000 đ

2.971.500 đ

TỦ LOCKER SẮT 6 NGĂN LK06

1.950.000 đ

2.546.000 đ

TỦ TÀI LIỆU SẮT TL01

1.850.000 đ

2.708.000 đ

TỦ TÀI LIỆU SẮT TL02

1.850.000 đ

2.647.700 đ

TỦ HỒ SƠ HS01

1.850.000 đ

2.310.000 đ

TỦ TÀI LIỆU TL04

1.850.000 đ

2.321.000 đ


Đến với nhà Sản xuất MISOTA, bạn sẽ luôn được hưởng mức giá thấp ít nhất 20% so với thị trường, đặc biệt "miễn phí vận chuyển nội thành". Dây chuyền sản xuất Nhật Bản đảm bảo chất lượng, số lượng nhanh chóng. Với đơn hàng lớn, dự án, sản xuất theo yêu cầu vui lòng liên hệ để có giá tốt hơn! Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu hợp tác làm đại lý vui lòng xem chi tiết ở mục chính sách!


TỦ TÀI LIỆU SẮT TL01

1.850.000 đ

2.708.000 đ

TỦ TÀI LIỆU SẮT TL02

1.850.000 đ

2.647.700 đ

TỦ HỒ SƠ HS01

1.850.000 đ

2.310.000 đ

TỦ TÀI LIỆU TL04

1.850.000 đ

2.321.000 đ

TỦ TÀI LIỆU SẮT TL05

2.550.000 đ

3.245.000 đ

Tủ 2 cánh lùa kính sắt TL01-CL

2.000.000 đ

2.450.000 đ

Tủ 2 cánh kính cánh lùa HS01-CL

2.000.000 đ

2.450.000 đ


Đến với nhà Sản xuất MISOTA, bạn sẽ luôn được hưởng mức giá thấp ít nhất 20% so với thị trường, đặc biệt "miễn phí vận chuyển nội thành". Dây chuyền sản xuất Nhật Bản đảm bảo chất lượng, số lượng nhanh chóng. Với đơn hàng lớn, dự án, sản xuất theo yêu cầu vui lòng liên hệ để có giá tốt hơn! Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu hợp tác làm đại lý vui lòng xem chi tiết ở mục chính sách!


TỦ LOCKER SẮT 30 NGĂN LK30

3.950.000 đ

4.967.000 đ

TỦ LOCKER SẮT 18 NGĂN LK18

2.750.000 đ

3.905.000 đ

TỦ LOCKER SẮT 12 NGĂN LK12

2.450.000 đ

2.971.500 đ

TỦ LOCKER SẮT 24 NGĂN LK24

3.450.000 đ

4.041.000 đ

TỦ LOCKER SẮT 10 NGĂN LK10

1.950.000 đ

2.482.000 đ

TỦ LOCKER CAO LK6C1

1.380.000 đ

1.796.000 đ

TỦ LOCKER CAO 4 NGĂN LK4C1

1.350.000 đ

1.670.000 đ

TỦ LOCKER SẮT 20 NGĂN

2.950.000 đ

3.830.000 đ


Đến với nhà Sản xuất MISOTA, bạn sẽ luôn được hưởng mức giá thấp ít nhất 20% so với thị trường, đặc biệt "miễn phí vận chuyển nội thành". Dây chuyền sản xuất Nhật Bản đảm bảo chất lượng, số lượng nhanh chóng. Với đơn hàng lớn, dự án, sản xuất theo yêu cầu vui lòng liên hệ để có giá tốt hơn! Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu hợp tác làm đại lý vui lòng xem chi tiết ở mục chính sách!


TỦ SẮT ĐỰNG QUẦN ÁO QA01

1.850.000 đ

2.530.000 đ

TỦ SẮT ĐỰNG QUẦN ÁO QA02

2.650.000 đ

3.135.000 đ

TỦ SẮT ĐỰNG QUẦN ÁO QA.06

2.350.000 đ

3.446.000 đ

TỦ TREO QUẦN ÁO QA01D

1.700.000 đ

2430000 đ

TỦ SẮT ĐỰNG QUẦN ÁO QA01R

2.650.000 đ

3.150.000 đ

TỦ SẮT ĐỰNG QUẦN ÁO QA01Q

2.600.000 đ

3.100.000 đ

TỦ SẮT ĐỰNG QUẦN ÁO QA01P

2.600.000 đ

3.100.000 đ

TỦ SẮT ĐỰNG QUẦN ÁO QA01N

2.600.000 đ

3.100.000 đ


Đến với nhà Sản xuất MISOTA, bạn sẽ luôn được hưởng mức giá thấp ít nhất 20% so với thị trường, đặc biệt "miễn phí vận chuyển nội thành". Dây chuyền sản xuất Nhật Bản đảm bảo chất lượng, số lượng nhanh chóng. Với đơn hàng lớn, dự án, sản xuất theo yêu cầu vui lòng liên hệ để có giá tốt hơn! Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu hợp tác làm đại lý vui lòng xem chi tiết ở mục chính sách!


TỦ TƯ TRANG 9 Ô 2 KHAY TT.09

1.950.000 đ

2.400.000 đ

Tủ sắt tư trang TT.09

1.850.000 đ

2.300.000 đ

Tủ sắt tư trang 8 ngăn TT.8

2.350.000 đ

2.700.000 đ

Tủ sắt tư trang 20 ngăn TT.20

3.450.000 đ

3.800.000 đ

Tủ sắt tư trang 24 ngăn TT.24

4.050.000 đ

4.500.000 đ

Tủ sắt tư trang 30 ngăn TT.30

4.700.000 đ

5.100.000 đ

TỦ ĐỰNG ĐỒ SIÊU THỊ TT.N18

2.700.000 đ

3.100.000 đ

TỦ SẮT TƯ TRANG TT.15

2.250.000 đ

2.800.000 đ


Đến với nhà Sản xuất MISOTA, bạn sẽ luôn được hưởng mức giá thấp ít nhất 20% so với thị trường, đặc biệt "miễn phí vận chuyển nội thành". Dây chuyền sản xuất Nhật Bản đảm bảo chất lượng, số lượng nhanh chóng. Với đơn hàng lớn, dự án, sản xuất theo yêu cầu vui lòng liên hệ để có giá tốt hơn! Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu hợp tác làm đại lý vui lòng xem chi tiết ở mục chính sách!


Giá sách sắt 6 tầng GS1B6

1.000.000 đ

1.290.000 đ

Giá sách sắt 5 tầng GS1B5

900.000 đ

1.100.000 đ

Giá sách sắt 4 tầng GS1B4

850.000 đ

950.000 đ

Giá sách sắt GS2K2

2.450.000 đ

2.800.000 đ

Giá sách sắt GS2K1

1.350.000 đ

1650000 đ

Giá sách sắt GS4B

1.650.000 đ

1.960.000 đ

Giá sách sắt GS5K1

1.900.000 đ

2.100.000 đ

Giá sách sắt GS5K2

3.150.000 đ

3.600.000 đ


Đến với nhà Sản xuất MISOTA, bạn sẽ luôn được hưởng mức giá thấp ít nhất 20% so với thị trường, đặc biệt "miễn phí vận chuyển nội thành". Dây chuyền sản xuất Nhật Bản đảm bảo chất lượng, số lượng nhanh chóng. Với đơn hàng lớn, dự án, sản xuất theo yêu cầu vui lòng liên hệ để có giá tốt hơn! Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu hợp tác làm đại lý vui lòng xem chi tiết ở mục chính sách!


GIƯỜNG TÂNG SẮT GT40BH

1.850.000 đ

2.300.000 đ

GIƯỜNG NỘI TRÚ G6

950.000 đ

1.250.000 đ


  • CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ - MISOTA
    CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ - MISOTA
  • PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
    PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
  • CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
    CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH